Reklamacje i zwroty

Zwrot towaru

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość, poza salonem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem należy poinformować sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia. Prosimy w tym przypadku o wypełnienie formularza: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY wysłanie skanu na adres e-mail info@hodowca.vet oraz dołączenie oryginału do przesyłki.

Zwracane produkty prosimy odesłać na adres:

Gabinet Weterynaryjny VET-COM SP. z o.o.
ul. Sikorskiego 4, 10-088 Olsztyn
z dopiskiem „Zwrot”.

W przypadku przesyłek paletowych prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia miejsca i terminu zwrotu.

Ważne:

  • Nie przyjmujemy paczek wysłanych do nas za pobraniem.
  • Koszt odesłania produktów ponosi kupujący.
  • Zwracane produkty muszą być  zapakowane oryginalnie bez śladów otwierania lub uszkodzenia

Zwrot wartości zamówienia zostanie dokonany na konto wskazane w formularzu odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni od otrzymania zwracanej przesyłki.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt.

Gwarancja i reklamacje

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy Sprzedawcy lub poprzez e-mail: info@hodowca.vet.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:

Gabinet Weterynaryjny VET-COM SP. z o.o.
ul. Sikorskiego 4, 10-088 Olsztyn
z dopiskiem „Reklamacja”.

W przypadku przesyłek paletowych prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia miejsca i terminu zwrotu.