Konwersja paszy i trawienie

Preparaty polepszające konwersję paszy, trawienie i spożycie wody dla trzody chlewnej.